10 Orang Ini Mendapat Jaminan Masuk Surga

sci-news.com

Di antara sekian banyaknya sahabat Rasulullah Saw yang mulia, berakhlak menawan, tauladan terbaik yang berhasil beliau didik dengan kekokohan iman, ada 10 barisan utama yang sudah dijamin masuk surga.

Sepuluh sahabat Rasulullah ini turut membersamai beliau dalam setiap agenda dakwah, menyerukan kebenaran dan indahnya islam pada masyarakat yang masih jauh dari peradaban.

Siapa sajakah mereka?

1Abu Bakar Siddiq

pratamaguna.blogspot.com

Beliau adalah khalifah pertama sesudah wafatnya Rasulullah Saw. Abu bakar juga merupakan laki-laki pertama yang masuk Islam.

Bahkan pengorbanan dan keberaniannya tercatat di dalam Al-Quran Surah At-Taubah ayat ke-40.

“Jikalau tidak menolongnya (Muhammad) maka sesungguhnya Allah telah menolongnya (yaitu) ketika orang-orang kafir (musyrikin Mekah) mengeluarkannya (dari Mekah) sedang dia salah seseorang dari dua orang (Rasulullah dan Abu Bakar)

ketika keduanya berada dalam gua, diwaktu dia berkata kepada temannya:”Janganlah berduka cita, sesungguhya Allah bersama kita”.

Maka Allah menurunkan ketenangan kepada (Muhammad) dan membantunya dengan tentara yang kamu tidak melihatnya,

dan Allah menjadikan seruan orang-orang kafir itulah yang rendah. Dan kalimat Allah itulah yang tinggi. Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.”

2Umar Bin Khatab

bersamadakwah.net

Ialah khalifah kedua sesudah Abu Bakar. Sebelum memeluk Islam, Umar merupakan musuh yang paling ditakuti oleh kaum Muslimin.

Namun semenjak ia bersyahadat dihadapan Rasulullah Saw, ia menjadi salah satu benteng Islam yang mampu menyurutkan perlawanan kaum Quraisy terhadap diri Nabi dan para sahabat.

Di zaman kekhalifaannya, Islam berkembang luas dari Timur hingga ke Barat, dibuktikan dengan kerajaan Persia dan Romawi Timur yang dapat ditaklukkannya dalam waktu hanya satu tahun.

3Usman Bin Affan

muslimisone.blogspot.co.id

Ialah khalifah ketiga setelah wafatnya Umar. Pada pemerintahannya, dilakukan pengumpulan pada seluruh tulisan-tulisan wahyu yang pernah dicatat oleh para sahabat semasa Rasulullah hidup.

Kemudian disusun menurut susunan yang telah ditetapkan oleh Rasulullah Saw sehingga menjadi sebuah kitab (suci) sebagaimana yang kita dapati sekarang.

4Ali Bin Abi Thalib

moeslimonline.com

Ia merupakan khalifah keempat yang terkenal dengan siasat perang dan ilmu pengetahuan yang tinggi.

Selain Umar bin Khatab, Ali bin Abi Thalib juga sangat tersohor sebab keberaniannya dalam setiap peperangan.

Ia sudah mengikuti Rasulullah Saw sejak kecil dan hidup bersamanya sampai Rasulullah Saw diangkat menjadi Nabi hingga wafat.

5Thalhah Bin Abdullah

pesonaduniaindah.blogspot.com

Thalhah masuk Islam dengan perantara Abu Bakar Siddiq. Ialah pemuda yang selalu aktif dalam setiap peperangan, selain Perang Badar.

Pada perang Uhud, Thalhah adalah orang yang mempertahankan Rasulullah Saw sehingga terhindar dari mata pedang musuh, sampai putus jari-jari beliau.

6Zubair Bin Awaam

alfiansyahanwar.com

Zubair memeluk Islam juga karena Abu Bakar Siddiq. Ia ikut berhijrah sebanyak dua kali ke Habasyah dan mengikuti semua peperangan.

7Sa’ad bin Abi Waqqas

fimadani.com

Ia berislam sejak umur 17 tahun dan mengikuti seluruh agenda peperangan. Ia pernah ditawan musuh lalu ditebus oleh Rasulullah Saw dengan kedua ibu bapaknya sendiri sewaktu perang Uhud.

8Sa’id Bin Zaid

roadjunkyretreat.com

Sa’id bin Zaid sudah berislam sejak kecil dan mengikuti semua peperangan kecuali Perang Badar.

Ia bersama Thalhah Bin Abdullah pernah diperintahkan oleh Rasulullah Saw untuk memata-matai gerakan musuh (Quraishy).

9Abdurrahman Bin Auf

ihavenotbeenthere.com

Sama seperti Sa’id, ia telah berislam sejak kecil melalui Abu Bakar Siddiq dan mengikuti semua peperangan bersama Rasulullah. Ia pun turut berhijrah ke Habasyah sebanyak dua kali.

10Abu Ubaidillah Bin Jarrah

theluxtraveller.com

Ia masuk Islam bersama Usman bin Math’uun dan turut berhijrah ke Habasyah pada periode kedua serta mengikuti semua peperangan bersama Rasulullah Saw.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here